Villkor och policy

conturakampanj.se

Integritetspolicy

NIBE AB med företagsregistreringsnummer 556056-4485 behandlar dina personuppgifter i samband med broschyrbeställning, intresseanmälan kring produkter, tävlingar eller andra formulärbaserade tjänster. Vi bryr oss om din integritet och vill därför ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Datakontrollanten
NIBE AB är datakontrollanten för behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är: Contura, Skulptörvägen 10, Markaryd, 0433-27 51 00, brasvarme@contura.se

Syftet med och rättslig grund för behandlingen
Du kan förse oss med information om dig eller din produkt genom olika formulär på våra webbsidor, appar eller hos en återförsäljare. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Ger du ditt medgivande att vi får kontakta dig kan dina kontaktuppgifter skickas till våra affärspartners, så att de i sin tur kan kontakta dig angående våra produkter. Läs mer om arkiveringstid nedan. De personuppgifter som lagras av oss är namn, adress, ort, kommun, telefon (om angivit) och e-post. Syftet med behandlingen är kunna leverera den produkt eller tjänst du valt.


Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan är att denna behandling är nödvändig för våra legitima intressen. Denna behandling utförs baserat på ditt samtycke. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter vidarebefordras till, och används av vår marknadsavdelning och vår säljorganisation för ovanstående syften. Har du valt en tjänst där du vill bli kontaktad, kan dina uppgifter vidarebefordras till våra återförsäljare.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

  • Enbart broschyrbeställning: Vi lagrar dina personuppgifter till dess att vi skickat ut broschyren eller i upp till fem (5) månader.
  • Broschyrbeställning med medgivande att vi får kontakta dig: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syfte med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än två (2) år.
  • Jag vill bli kontaktad av återförsäljare: Vi lagrar dina personuppgifter i upp till fem (5) månader.
  • Contura sparar uppgifter om besökare till denna webbsida så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Uppgifterna är inte knutna till en specifik person.

Dina rättigheter
Om behandlingen är baserad på ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Ett sådant tillbakadragande påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter baserat på samtycket före återkallandet. Du har rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, liksom rätten att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att skicka dessa data till en annan kontrollant (dataportabilitet).
För att utöva dessa rättigheter vänligen fyll i detta formulär. Om du inte är nöjd med vår service har du rätt att lämna in ett klagomål hos Säkerhetsverket eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med Allmänna databeskrivningsförordningen.

Cookies

Vi använder cookies för anpassa innehåll, annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners för sociala medier, annonsering och analys. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i den webbläsares hjälpsektion.

Garantier

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan Contura ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av denna webbplats eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, eller andra data i ert informations- eller affärshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.

Contura lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna. Dessa finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Contura stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbsida. Vidare är det ditt ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus och andra skadliga element.

Tryckfel/publiceringsfel

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Informationen som finns på denna webbsida kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Viss information på denna webbsida kan vara felaktig på grund av produktförändringar som skett sedan den kom till. En del av utrustningen som beskrivs eller visas kan vara tillgänglig endast i vissa länder eller kan vara extrautrustning. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Priser

Priserna på contura.se presenteras på produktsidorna, nyhetssidor och kampanjsidor. Vi reserverar oss för felplublicerade priser och förändringar utom vår kontroll. Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.

Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Contura. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Contura.

* NIBE AB är det börsnoterade moderbolaget i den bolagsgrupp där Contura ingår.